Banken en detailhandel gaan voor Europees betalingsverkeer

Persbericht van woensdag 27 mei 2009
uitgegeven door Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen

Vandaag ondertekenen de Gezamenlijke Toonbankinstellingen* en de Nederlandse banken een voor de komende jaren gezichtsbepalend akkoord voor het Nederlandse betalingsverkeer. Banken en toonbankinstellingen (winkeliers, horeca en benzinebranche) hebben vandaag afspraken gemaakt over de komst van een Europees betalingsverkeer (SEPA). Binnen enkele jaren kunnen alle consumenten met hun betaalpas in heel Europa zonder problemen afrekenen met pinnen.

Nederland heeft een heel efficiënt pinsysteem in vergelijking met andere landen. De afgelopen jaren is er veel gediscussieerd over het behouden van deze efficiëntie. Vandaag ondertekenen de Gezamenlijke Toonbankinstellingen en de Nederlandse banken een overeenkomst die waarborgt dat die efficiëntie voor Nederland behouden blijft.

Hoofdlijnen uit het akkoord zijn:

  • de banken garanderen voor 5 jaar dat de tarieven voor debetkaartbetalingen niet zullen stijgen en dat de functionaliteit van debetkaartbetalingen zoals die op 1 januari 2009 gold gehandhaafd blijft;
  • de toonbankinstellingen en de banken gaan samen aan de slag om de invoering van EMV** met twee jaar te vervroegen naar eind 2011. Dit zal de schade door skimmen fors terugdringen. Ze gaan zich actief inspannen om acceptanten over te laten stappen op EMV;
  • de banken stellen over een periode van vier jaar € 24 miljoen beschikbaar via de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen, onder andere om de toonbankinstellingen tegemoet te komen voor de extra kosten die gepaard gaan met de versnelde overgang naar EMV;
  • de toonbankinstellingen en de banken zullen gezamenlijk plannen uitwerken voor het verder bevorderen van de efficiëntie, en de veiligheid van het betalingsverkeer te vergroten, onder andere door het promoten van pinbetalingen ten koste van contante betalingen;
  • ondanks de gestage daling van de kosten voor pinnen is het nog niet voor alle ondernemers aantrekkelijk om voor lage bedragen consumenten te laten pinnen ten koste van contant. Uiterlijk 1 april 2010 zullen de banken een concreet voorstel doen voor een effectieve oplossing voor laagwaardige betalingen;
  • de bestaande korting van 1 cent per pinbetaling wordt voor onbepaalde tijd gehandhaafd;
  • in 2013 vindt een evaluatie plaats van het Nederlandse betalingsverkeer. Op basis van deze evaluatie maken de toonbankinstellingen en de banken opnieuw afspraken over de efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer.

Henk van den Broek (voorzitter Stuurgroep Betalingsverkeer Detailhandel Nederland): “Deze overeenkomst is cruciaal voor een snelle aansluiting op het Europese betalingsverkeer. Hiermee is bereikt dat alle winkeliers naast PIN gerust ook andere Europese betaalkaarten kunnen accepteren. Winkeliers hoeven zich geen zorgen te maken dat ze straks meer betalen dan nu voor het efficiënte PIN. Nog meer reden om de klanten te vragen liever altijd te pinnen dan te betalen met contant." Boele Staal (voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken): “ Banken zijn blij dat er nu heldere afspraken zijn gemaakt met toonbankinstellingen om ook met de nieuwe Europese betaalkaarten de efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer te waarborgen. Het Europese betalingsverkeer zal uiteindelijk zorgen voor een grote Europese markt, en de daarmee gepaarde schaalvergroting zal alle partijen voordelen bieden.”

Wouter Bos, minister van Financiën: “Nederland zet een nu belangrijke stap naar de Europese betaalmarkt. De afspraken tussen banken en toonbankinstellingen moeten ook op lange termijn zorgen voor een efficiënt en veilig Nederlands betalingsverkeer. Efficiënt door steeds meer elektronische betalingen. Veilig door terugdringen van de skimmingfraude.”

Lex Hoogduin (directielid van de Nederlandsche Bank en voorzitter van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer): “Deze overeenkomst maakt de weg vrij voor een snelle overgang naar de Europese pinmarkt, waar we nog efficiënter én veiliger kunnen pinnen dan nu al het geval is.”

*Gezamenlijke Toonbankinstellingen: het samenwerkingsverband op het gebied van betalingsverkeer van Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en de benzinebranches (BETA, BOVAG, NOVE en de VNPI).
**EMV is een veiligere chiptechnologie die de magneetstrip op de bankpassen gaat vervangen.
***Pinnen is bijna altijd goedkoper dan contant geld. Om de veiligheid in de detailhandel te verhogen wordt geprobeerd contant geld zover mogelijk terug te dringen.
 

Voor meer informatie:
www.efficientbetalen.nl
www.dedetailhandel.nl
www.nvb.nl